Funkce TwipsPerPixelX

Vrátí počet twips, které představují šířku pixelu.

Syntaxe:


n = TwipsPerPixelX

Návratová hodnota:

Celé číslo

Příklad:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"
End Sub

Podpořte nás!