Funkce GetSolarVersion

Vrací interní číslo verze LibreOffice.

Syntaxe:


s = GetSolarVersion

Návratová hodnota:

Řetězec

Příklad:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"Číslo verze"
End Sub

Podpořte nás!