Funkce Environ

Vrátí hodnotu proměnné prostředí. Proměnné prostředí závisí na operačním systému.

Syntaxe:


Environ (Environment As String)

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Environment: Proměnná prostředí, jejíž hodnotu chcete vrátit.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Adresář dočasných souborů:"
End Sub

Podpořte nás!