Funkce GetSystemTicks

Vrátí počet systémových tiků operačního systému. Tuto funkci je možné použít k optimalizaci některých procesů.

Syntaxe:


GetSystemTicks()

Návratová hodnota:

Long

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Přestávka trvala"
End Sub

Podpořte nás!