Příkaz WaitUntil

Přeruší vykonávání programu do stanoveného času.

Syntaxe:

WaitUntil Čas

Parametry:

Čas: Výraz pro datum a čas, který obsahuje datum a čas, do něhož bude vykonávaný program čekat.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


    REM Počká do 18.00 a poté zavolá MyMacro
    REM Je-li už po 18.00, program se ukončí.
    Sub ExampleWaitUntil
    Dim vTimeschedule As Double
      vTimeSchedule = Date() + TimeValue("18:00:00")
      If vTimeSchedule < Now() Then Exit Sub
      WaitUntil vTimeSchedule
      Call MyMacro
    End Sub
  

Podpořte nás!