Příkaz Wait

Přeruší spouštění programu na dobu, kterou určíte v milisekundách.

Syntaxe:

Wait millisec

Parametry:

millisec: Číselný výraz určující dobu (v milisekundách), kterou bude program čekat.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Přestávka trvala"
End Sub

Podpořte nás!