Funkce Shell

Spustí další aplikaci a v případě potřeby definuje příslušný styl okna.

Syntaxe:

Shell (NázevCesty As String[, StylOkna As Integer][, Param As String][, bSync])

Parametry:

NázevCesty

Kompletní cesta a název programu, který chcete spustit.

StylOkna

Volitelný číselný výraz určující styl okna, ve kterém se program spustí. Jsou možné následující hodnoty:

Windowstyle

Význam

0

Je zaměřeno skryté okno programu.

1

Je zaměřeno okno programu ve standardní velikosti.

2

Je zaměřeno minimalizované okno programu.

3

Je zaměřeno maximalizované okno programu.

4

Standardní velikost okna, není zaměřeno.

6

Minimalizované okno programu, zaměřeno zůstává aktivní okno.

10

Zobrazení na celou obrazovku.


Param

Libovolný řetězec určující parametry předávané na příkazové řádce.

bSync

Je-li tato hodnota nastavena na True, příkaz Shell a všechny procesy LibreOffice čekají, dokud neskončí spuštěný program. Je-li tato hodnota nastavena na False, řízení se okamžitě předá zpět. Výchozí hodnota je False.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

53 Soubor nenalezen

73 Neimplementováno

Příklad:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Podpořte nás!