Funkce Shell

Spustí další aplikaci a v případě potřeby definuje příslušný styl okna.

Syntaxe:

Shell (NázevCesty As String[, StylOkna As Integer[, Param As String[, bSync]]])

Parametry:

NázevCesty

Název programu, který chcete spustit, volitelně s úplnou cestou nebo argumenty.

StylOkna

Nepovinný celočíselný výraz určující styl okna, ve kterém se program spustí.

note

Parametr Windowstyle se uplatňuje pouze v operačním systému Windows. V jiných systémech je ignorován.


Jsou možné následující hodnoty:

Windowstyle

Význam

0

Je zaměřeno skryté okno programu.

V LibreOffice neimplementováno.

1

Je zaměřeno okno programu ve standardní velikosti.

V LibreOffice neimplementováno.

2

Je zaměřeno minimalizované okno programu.

3

Je zaměřeno maximalizované okno programu.

4

Standardní velikost okna, není zaměřeno.

V LibreOffice neimplementováno.

6

Minimalizované okno programu, zaměřeno zůstává aktivní okno.

V LibreOffice neimplementováno.

10

Zobrazení na celou obrazovku.


note

Windowstyle 3 a 10 si v systému Windows odpovídají.


Param

Řetězec určující další argumenty předávané programu.

bSync

Je-li tato hodnota nastavena na True, příkaz Shell a všechny procesy LibreOffice čekají, dokud neskončí spuštěný program. Je-li tato hodnota nastavena na False, řízení se okamžitě předá zpět. Výchozí hodnota je False.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

53 Soubor nenalezen

73 Neimplementováno

Příklad:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Podpořte nás!