Další příkazy

Toto je seznam funkcí a příkazů, které nespadají do jiné kategorie.

Příkaz Beep

Zahraje tón na reproduktoru počítače. Tón závisí na systému. Není možné upravit jeho hlasitost nebo výšku.

Funkce Shell

Spustí další aplikaci a v případě potřeby definuje příslušný styl okna.

Příkaz Wait

Přeruší spouštění programu na dobu, kterou určíte v milisekundách.

Příkaz WaitUntil

Přeruší vykonávání programu do stanoveného času.

Funkce GetSystemTicks

Vrátí počet systémových tiků operačního systému. Tuto funkci je možné použít k optimalizaci některých procesů.

Funkce GetPathSeparator

Vrátí na operačním systému závislý oddělovač adresářů používaný při určování cesty k souboru.

Funkce Environ

Vrátí hodnotu proměnné prostředí. Proměnné prostředí závisí na operačním systému.

Funkce GetSolarVersion

Vrací interní číslo verze LibreOffice.

Funkce GetGuiType

Vrátí číselnou hodnotu určující grafické uživatelské rozhraní.

Funkce TwipsPerPixelX

Vrátí počet twips, které představují šířku pixelu.

Funkce TwipsPerPixelY

Vrátí počet twips, které představují výšku pixelu.

Specifikátor GlobalScope

Chcete-li spravovat osobní nebo sdílené kontejnery knihoven (Makra aplikace nebo Moje makra) z dokumentu, použijte specifikátor GlobalScope.

Podpořte nás!