Funkce StrReverse [VBA]

Vrátí řetězec s převráceným pořadím znaků.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


StrReverse (Text1 As String)

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Text1: Řetězec, v němž chcete převrátit pořadí znaků.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Podpořte nás!