Funkce InStrRev [VBA]

Vrátí pozici řetězce v jiném řetězci, přičemž začne z pravé strany řetězce.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Funkce InstrRev vrátí pozici, na které nalezne směrem zprava shodný řetězec. Pokud řetězec nenalezne, vrátí funkce 0.

Syntaxe:


InStrRev (StringCheck As String, StringMatch As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

StringCheck: Řetězec, který chcete prohledat.

StringMatch: Řetězec, který chcete najít.

Začátek: Nepovinný číselný výraz, který označuje směrem zleva pozici v řetězci, kde začíná hledání podřetězce. Pokud tento parametr vynecháte, hledání začne na posledním znaku řetězce. Maximální povolená hodnota je 65535.

Porovnání: Nepovinný číselný výraz, který určuje druh porovnání. Hodnota tohoto parametru může být

1: Výchozí hodnota 1 určuje porovnání textů, u kterého není rozlišována velikost písmen.

0: Hodnota 0 určuje binární porovnání, u kterého je rozlišována velikost písmen.

Chcete-li se vyhnout chybám, nenastavujte parametr Compar9e, pokud vynecháte první parametr.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Vrátí 1, hledání nerozlišuje velikost písmen
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Vrátí 0, hledání rozlišuje velikost písmen
 Print iPos
End Sub

Podpořte nás!