Funkce StrComp

Porovná dva řetězce a vrátí celočíselnou hodnotu, která představuje výsledek porovnání.

Syntaxe:


StrComp (string1 As String, string2 As String[, Compare As Integer]) As Integer

Parametry:

string1: Jakýkoliv řetězcový výraz.

string2: Jakýkoliv řetězcový výraz.

Compare: Nepovinný číselný výraz, který určuje druh porovnávání. Je-li hodnota parametru Compare = 1, při porovnání řetězců záleží na velikosti písmen. Pokud je jeho hodnota 0, při porovnávání na velikosti písmen nezáleží.

Návratová hodnota:

Integer

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Podpořte nás!