Funkce Len

Vrátí počet znaků v řetězci nebo počet bajtů, které jsou třeba k uložení proměnné.

Syntaxe:


Len (Text As String)

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

Text: Řetězec nebo proměnná libovolného typu.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Podpořte nás!