Funkce InStr

Vrátí pozici řetězce v jiném řetězci.

Funkce Instr vrátí pozici, na které nalezne shodný řetězec. Pokud řetězec nenalezne, vrátí funkce 0.

Syntaxe:


InStr ([Start As Long,] String1 As String, String2 As String[, Compare]) As Integer

Návratová hodnota:

Integer

Parametry:

Start: Číselný výraz, který označuje pozici v řetězci, kde začíná hledání podřetězce. Pokud tento parametr vynecháte, hledání začne na prvním znaku řetězce. Minimální povolená hodnota je 1. Maximální povolená hodnota je 2 147 483 648.

String1: Řetězec, který chcete prohledat.

String2: Řetězec, který chcete najít.

Compare: Nepovinný číselný výraz, který určuje druh porovnávání. Hodnota tohoto parametru může být 0 nebo 1. Výchozí hodnota 1 určuje, že při porovnání textu nezávisí na velikosti znaků. Hodnota 0 určuje binární porovnávání, kdy závisí na velikosti znaků.

Chcete-li se vyhnout běhové chybě, nenastavujte parametr Porovnání, pokud vynecháte první nepovinný parametr.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Podpořte nás!