Úprava délky řetězce

Následující funkce určují délku řetězce a porovnávají řetězce.

Funkce InStr

Vrátí pozici řetězce v jiném řetězci.

Funkce Len

Vrátí počet znaků v řetězci nebo počet bajtů, které jsou třeba k uložení proměnné.

Funkce StrComp

Porovná dva řetězce a vrátí celočíselnou hodnotu, která představuje výsledek porovnání.

Podpořte nás!