Příkaz RSet

Zarovná text typu String vpravo v rámci proměnné typu String nebo zkopíruje uživatelem definovaný typ proměnné do jiné.

Syntaxe:


RSet Text As String = Text nebo RSet Proměnná1 = Proměnná2

Parametry:

Text: Libovolný řetězec.

Text: Řetězec, který chcete zarovnat vpravo v řetězcové proměnné.

Proměnná1: Název proměnné uživatelem definovaného typu, do které chcete kopírovat.

Proměnná2: Název proměnné uživatelem definovaného typu, ze které chcete kopírovat.

Je-li řetězec kratší než řetězcová proměnná, RSet zarovná řetězec vpravo v řetězcové proměnné. Zbývající místa v řetězci budou nahrazena mezerami. Je-li řetězec delší než řetězcová proměnná, budou oříznuty znaky překračující délku proměnné a zbývající znaky budou zarovnány vpravo.

Příkaz RSet je také je možné použít k přiřazení proměnné uživatelem definovaného typu do jiné proměnné stejného typu.

Následující příklad používá příkazy RSet a LSet k úpravě levého a pravého zarovnání řetězce.

Příklad:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Zarovná "SBX" vpravo ve 40znakovém řetězci
  ' Nahradí hvězdičky mezerami
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Zarovná "SBX" vlevo ve 40znakovém řetězci
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Podpořte nás!