Funkce Right

Vrátí počet n znaků umístěných ve výrazu typu String nejvíce vpravo.

Viz též: Funkce Left.

Syntaxe:


Right (string As String, length As Long)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

string: Řetězec, jehož koncovou část chcete získat.

length: Číselný výraz určující počet znaků, které chcete vrátit. Pokud length = 0, vrátí se prázdný řetězec. Maximální povolená hodnota je 2 147 483 648.

Následující příklad převádí datum z formátu YYYY-MM-DD do formátu MM/DD/YYYY.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Zadejte, prosím, datum v mezinárodním formátu 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Podpořte nás!