Funkce Mid, příkaz Mid

Vrátí určenou část řetězce (funkce Mid) nebo nahradí část řetězce jiným řetězcem (příkaz Mid).

Syntaxe:


Mid (Text As String, Začátek As Long [, Délka As Long]) nebo Mid (Text As String, Začátek As Long , Délka As Long, Text As String)

Návratová hodnota:

Typu String (jen v případě funkce)

Parametry:

Text: Řetězec, který chcete upravit.

Začátek: Číselný výraz určující pozici znaku, kde začíná část řetězce, kterou chcete nahradit nebo vrátit. Minimální povolená hodnota je 1. Maximální povolená hodnota je 2 147 483 648.

Délka: Číselný výraz určující počet znaků, které chcete nahradit nebo vrátit. Maximální povolená hodnota je 2 147 483 648.

Je-li ve funkci Mid vynechán parametr Délka, vrátí se všechny znaky od počáteční pozice do konce řetězce.

Je-li v příkazu Mid parametr Délka menší než délka textu, kterým chcete nahradit, text bude zkrácen na určenou délku.

Text: Řetězec, kterým chcete nahradit určenou část řetězce (příkaz Mid).

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Zadejte, prosím, datum v mezinárodním formátu 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Podpořte nás!