Funkce LTrim

Odstraní všechny mezery na počátku řetězce.

Syntaxe:


LTrim (Text As String)

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Text: Jakýkoliv řetězcový výraz.

Pomocí této funkce odstraníte mezery ze začátku řetězce.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Podpořte nás!