Příkaz LSet

Zarovná řetězec vlevo v řetězcové proměnné nebo zkopíruje proměnnou typu definovaného uživatelem do jiné proměnné jiného typu definovaného uživatelem.

Syntaxe:


LSet Proměnná As String = Text nebo LSet Proměnná1 = Proměnná2

Parametry:

Proměnná: Proměnná typu String obsahující řetězec, který chcete zarovnat vlevo.

Text: Řetězec, který chcete zarovnat vlevo od řetězcové proměnné.

Proměnná1: Název proměnné uživatelem definovaného typu, do které chcete kopírovat.

Proměnná2: Název proměnné uživatelem definovaného typu, ze které chcete kopírovat.

Je-li řetězec kratší než řetězcová proměnná, LSet zarovná řetězec vlevo v řetězcové proměnné. Zbývající místa v řetězci budou nahrazena mezerami. Je-li řetězec delší než řetězcová proměnná, budou zkopírovány jen znaky nejvíce nalevo až do délky řetězcové proměnné. Příkazem LSet je také možné kopírovat proměnné uživatelem definovaného typu do jiné proměnné stejného typu.

Příklad:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Zarovná "SBX" ve 40znakovém řetězci
  ' Nahradí hvězdičky mezerami
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Zarovná vlevo "SBX" ve 40znakovém řetězci
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Podpořte nás!