Funkce Left

Vrátí určený počet znaků ze začátku řetězce.

Syntaxe:


Left (string As String, length As Long) As String

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

string: Řetězec, jehož počáteční část chcete získat.

length: Číselný výraz určující počet znaků, které chcete vrátit. Pokud length = 0, vrátí se prázdný řetězec. Maximální povolená hodnota je 2 147 483 648.

Následující příklad převede datum z formátu YYYY.MM.DD na formát MM/DD/YYYY.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Zadejte, prosím, datum v mezinárodním formátu 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Podpořte nás!