Funkce LCase

Převede všechna velká písmena na malá.

Viz též: Funkce UCase

Syntaxe:

LCase (Text As String)

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Text: Řetězec, který chcete převést.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Podpořte nás!