Úprava obsahu řetězce

Následující funkce upravují, formátují a zarovnávají obsah řetězce. Řetězce spojíte pomocí operátoru & nebo +.

Funkce Format

Převede číselný výraz na řetězec a ten upraví podle zadaného formátu.

Funkce LCase

Převede všechna velká písmena na malá.

Funkce Left

Vrátí určený počet znaků ze začátku řetězce.

Příkaz LSet

Zarovná řetězec vlevo v řetězcové proměnné nebo zkopíruje proměnnou typu definovaného uživatelem do jiné proměnné jiného typu definovaného uživatelem.

Funkce LTrim

Odstraní všechny mezery na počátku řetězce.

Funkce Mid, příkaz Mid

Vrátí určenou část řetězce (funkce Mid) nebo nahradí část řetězce jiným řetězcem (příkaz Mid).

Funkce Replace

Nahradí zadaný řetězec jiným.

Funkce Right

Vrátí počet n znaků umístěných ve výrazu typu String nejvíce vpravo.

Příkaz RSet

Zarovná text typu String vpravo v rámci proměnné typu String nebo zkopíruje uživatelem definovaný typ proměnné do jiné.

Funkce RTrim

Smaže mezery na konci řetězce.

Funkce Trim

Odstraní všechny mezery ze začátku a konce řetězce.

Funkce UCase

Převede malá písmena na velká.

Funkce Split

Rozdělí řetězec na pole podřetězců.

Funkce Join

Vrátí řetězec složený z několika podřetězců umístěných v poli.

Funkce ConvertToURL

Převede název souboru v systému na adresu URL souboru.

Funkce ConvertFromURL

Převede adresu URL souboru na název souboru v systému.

Podpořte nás!