Funkce String

Vytvoří řetězec podle zadaného znaku nebo prvního znaku řetězce předaného funkci.

Syntaxe:


String (number As Long, {expression As Integer | character As String}) As String

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

number: Číselný výraz určující počet znaků ve vráceném řetězci. Maximální povolená hodnota je 2 147 483 648.

Expression: Číslo, které určuje ASCII kód znaku.

Character: Jeden znak, ze kterého se vytvoří řetězec, nebo jakýkoliv řetězec, ze kterého se použije první znak.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Podpořte nás!