Funkce Space a Spc

Vrátí řetězec, který se skládá ze zadaného počtu mezer.

note

Funkce Spc funguje stejně jako funkce Space.


Syntaxe:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

n: Číselný výraz určující počet mezer v řetězci. Maximální povolená hodnota je 2 147 483 648.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  MsgBox sOut,0,"Info:"
End Sub

Podpořte nás!