Opakování obsahu

Následující funkce opakují obsah řetězců.

Funkce Space a Spc

Vrátí řetězec, který se skládá ze zadaného počtu mezer.

Funkce String

Vytvoří řetězec podle zadaného znaku nebo prvního znaku řetězce předaného funkci.

Podpořte nás!