Funkce ChrW [VBA]

Vrátí znak Unicode odpovídající zadanému kódu.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


ChrW(charcode As Integer) As String

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

charcode: číselný výraz, který představuje platnou 16bitovou hodnotu Unicode (0-65535). (Aby byla pro výrazy s nominálně zápornými argumenty, například ChrW(&H8000), zachována zpětná kompatibilita, jsou hodnoty v rozsahu −32768 až −1 interně převáděny na rozsah 32768 až 65535.) Při prázdné hodnotě je vrácen kód chyby 5. Při hodnotě mimo rozsah [0 až 65535] ser vrátí kód chyby 6.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

6 Přetečení

Příklad:


Sub ExampleChrW
    ' Tento příklad vloží do řetězce řecká písmena alfa a omega.
    MsgBox "Od " + ChrW(913) + " do " + ChrW(937)
    ' Výstup se zobrazí v dialogovém okně jako: Od Α do Ω
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' "t", tj. malé písmeno T
End Sub

Podpořte nás!