Funkce ChrW [VBA]

Vrátí znak Unicode odpovídající zadanému kódu.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


ChrW(Expression As Integer) As String

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Výraz: Číselná proměnná, která představuje platnou 16bitovou hodnotu Unicode (0-65535). (Aby byla pro výrazy s nominálně zápornými argumenty, například Chr(&H8000), zachována zpětná kompatibilita, jsou hodnoty v rozsahu −32768 až −1 interně převáděny na rozsah 32768 až 65535.) Prázdná hodnota vrátí chybový kód 5. Hodnota mimo rozsah [0,65535] vrátí chybový kód 6.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

6 Přetečení

Příklad:


Sub ExampleChrW
 ' Tento příklad vloží do řetězce řecká písmena alfa a omega.
 MsgBox "Od "+ ChrW(913)+" do " + ChrW(937)
 ' Výstup se zobrazí v dialogovém okně jako: Od Α do Ω
End Sub

Podpořte nás!