Funkce AscW [VBA]

Vrátí hodnotu Unicode prvního znaku v řetězci.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


AscW (string) As Long

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

string: Platný řetězec. V úvahu se bere jen první znak řetězce.

Pomocí funkce AscW nahradíte klíče hodnotami Unicode. Pokud funkce AscW narazí na prázdný řetězec, LibreOffice Basic oznámí chybu. Vracené hodnoty jsou v rozmezí 0 až 65535.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' vrátí 65
 Print AscW(string:="Ω") ' vrátí 937
 Print AscW("Αθήνα") ' vrátí 913, protože se bere v úvahu pouze první znak (alfa)
End Sub

Podpořte nás!