Funkce CByte

Převede řetězec nebo číselný výraz na bajtový typ.

Syntaxe:


Cbyte( Výraz )

Návratová hodnota:

Bajt

Parametry:

Výraz: Řetězec nebo číslo.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Podpořte nás!