Funkce CByte

Převede řetězec nebo číselný výraz na typ Byte.

Syntaxe:


CByte (expression As Variant) As Byte

Návratová hodnota:

Byte

Parametry:

Expression: Řetězec nebo číselný výraz, který může být vyhodnocen jako číslo. Desetinná část se zaokrouhlí na nejbližší hodnotu. Platné hodnoty se nacházejí v rozsahu 0 až 255.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

6 Přetečení

Příklad:


  Sub CByte_example
      Print CByte( expression := "17"/2 + 7.44), CByte(EMPTY), CByte(PI)
      ' Výše uvedené výrazy se vyhodnotí jako 16, 0 a 3
  End Sub

Podpořte nás!