Funkce Val

Pomocí funkce Val převedete řetězec představující číslo na číselný datový typ.

note

Řetězec předaný funkci Val je nezávislý na národním prostředí. To znamená, že čárky jsou považovány za oddělovače tisíců a tečky za desetinné oddělovače.


Syntaxe:


  Val (Text As String)
 

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Text: Řetězec představující číslo.

Jestliže čísla obsahuje pouze část řetězce, převedou se pouze příslušné počáteční znaky řetězce. Pokud řetězec žádná čísla neobsahuje, funkce Val vrátí 0.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


  Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.1") + 1 ' 124.1
    ' Číslo 123,1 níže je považováno za 1231, protože znak "," je oddělovač tisíců
    MsgBox Val("123,1") + 1 ' 1232
    ' Zpracována jsou všechna čísla až po první nečíselný znak
    MsgBox Val("123.4A") ' 123.4
    ' Příklad níže vrátí 0 (nulu), protože zadaný řetězec nezačíná číslem
    MsgBox Val("A123.123") ' 0
  End Sub
 

Podpořte nás!