Funkce Str

Funkce Str převede obsah proměnné na řetězec. Umožňuje zpracovat číselné hodnoty, data, řetězce a hodnoty měny.

Kladná čísla jsou uvozena mezerou, záporná znaménkem minus.

note

Pro číselné hodnoty je řetězec vrácený funkcí Str nezávislý na národním prostředí. V případě potřeby se proto použije jako desetinný oddělovač tečka.


Je-li předán jako argument řetězec, vrátí se beze změny.

Data se převedou na řetězce závisející na národním prostředí.

Syntaxe:


  Str (Value As Variant)
 

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Value: Jakákoliv hodnota, která se má převést na řetězec.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Následuje několik příkladů funkce Str zpracovávající čísla.


  Sub ExampleStr_1
    ' Na začátku vrácených řetězců se nachází mezera
    MsgBox Str(10) ' " 10"
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox Str(-12345 + 1.3) ' " -12346.3"
    MsgBox Str(10000 / 3) ' " 3333.33333333333"
    ' Řetězec předaný jako argument se nezmění
    MsgBox Str("A123") ' "A123"
  End Sub
 

Pomocí funkce LTrim odstraníte mezeru na začátku vráceného řetězce.


  Sub ExampleStr_2
    MsgBox Str(10.5) ' " 10.5"
    MsgBox LTrim(Str(10.5)) ' "10.5"
  End Sub
 

Funkcí Str je možné také zpracovat proměnné typu Date.


  Sub ExampleStr_3
    Dim aDate as Date, aTime as Date
    aDate = DateSerial(2021, 12, 20)
    aTime = TimeSerial(10, 20, 45)
    Print Str(aDate) ' "12/20/2021"
    Print Str(aTime) ' "10:20:45"
  End sub
 

Podpořte nás!