Funkce Str

Převede číselný výraz na řetězec.

Syntaxe:


Str (Výraz)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Výraz: Jakýkoliv číselný výraz.

Funkce Str převádí číselnou proměnnou nebo výsledek výpočtu na řetězec. Před záporná čísla se přidá znak mínus. Před kladná čísla se přidá mezera (místo znaku plus).

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Podpořte nás!