Funkce Chr

Vrátí znak odpovídající zadanému kódu.

Syntaxe:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Návratová hodnota:

String

Parametry:

charcode: číselný výraz, který představuje platný 8bitový ASCII kód (0-255) nebo 16bitový kód Unicode. (Aby byla pro výrazy s nominálně zápornými argumenty, například Chr(&H8000), zachována zpětná kompatibilita, jsou hodnoty v rozsahu −32768 až −1 interně převáděny na rozsah 32768 až 65535.)

warning

Pokud je povolen režim kompatibility s VBA (OPTION VBASUPPORT 1), charcode je číselný výraz, který představuje pouze platnou 8bitovou hodnotu ASCII (0-255).


Pomocí funkce Chr$ je možné posílat speciální řídící znaky tiskárně nebo jinému výstupnímu zdroji. Také je možné ji použít pro vložení uvozovek do řetězce.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

6 Přetečení

note

Pokud je povolen režim kompatibility s VBA a hodnota výrazu je větší než 255, nastane chyba přetečení.


Příklad:


    Sub ExampleChr
      ' Tento příklad vloží do řetězce uvozovky (ASCII hodnoty 8222 a 8220)
      MsgBox Chr$(8222) + "Krátký" + Chr(8220) + " výlet."
      ' Výstup se zobrazí v dialogovém okně jako: „Krátký“ výlet.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' znak "@"
    End Sub
  

Podpořte nás!