Funkce Chr

Vrátí znak odpovídající zadanému kódu.

Syntaxe:

Chr(Výraz As Integer)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Výraz: Číselný výraz, který představuje platný 8bitový ASCII kód (0-255) nebo 16bitový kód Unicode. (Aby byla pro výrazy s nominálně zápornými argumenty, například Chr(&H8000), zachována zpětná kompatibilita, jsou hodnoty v rozsahu −32768 až −1 interně převáděny na rozsah 32768 až 65535.)

warning

Pokud je povolen režim kompatibility s VBA (OPTION VBASUPPORT 1), Výraz je číselný výraz, který představuje pouze platnou 8bitovou hodnotu ASCII (0-255).


Pomocí funkce Chr$ je možné posílat speciální řídící znaky tiskárně nebo jinému výstupnímu zdroji. Také je možné ji použít pro vložení uvozovek do řetězce.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

6 Přetečení, je-li povolen režim kompatibility s VBA a výraz je větší než 255.

Příklad:


    Sub ExampleChr
      ' Tento příklad vloží do řetězce uvozovky (ASCII hodnota 34)
      MsgBox "A "+ Chr$(34)+"short" + Chr$(34)+" trip."
      ' Výstup se zobrazí jako: A "short" trip.
    End Sub
  

ASC

Podpořte nás!