Funkce Asc (BASIC)

Vrátí ASCII (American Standard Code for Information Interchange) prvního znaku v řetězci.

Syntaxe:


Asc(string) As Long

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

string: Platný řetězec. V úvahu se bere jen první znak řetězce.

Pomocí funkce Asc nahradíte klíče hodnotami. Pokud funkce Asc narazí na prázdný řetězec, LibreOffice Basic oznámí chybu. Kromě 7bitových ASCII znaků (kódy 0-127) umí funkce Asc zjistit také netisknutelné znaky ASCII kódu. Tato funkce zpracuje také 16bitové Unicode znaky.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' vrátí 65
    Print ASC(string:="Z") ' vrátí 90
    Print ASC("Las Vegas") ' vrátí 76, protože se bere v úvahu pouze první znak
End Sub

Podpořte nás!