Funkce Asc

Vrátí ASCII (American Standard Code for Information Interchange) prvního znaku v řetězci.

Syntaxe:


Asc (Text As String)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Text: Platný řetězec. V úvahu se bere jen první znak řetězce.

Pomocí funkce Asc nahradíte klíče hodnotami. Pokud funkce Asc narazí na prázdný řetězec, LibreOffice Basic oznámí chybu. Kromě 7bitových ASCII znaků (kódy 0-127) umí funkce Asc zjistit také netisknutelné znaky ASCII kódu. Tato funkce zpracuje také 16bitové Unicode znaky.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' vrátí 65
    Print ASC("Z") ' vrátí 90
    Print ASC("Las Vegas") ' vrátí 76, protože se bere v úvahu pouze první znak
End Sub

CHR

Podpořte nás!