Převod ASCII/ANSI v řetězcích

Následující funkce převádejí řetězce mezi kódy ASCII a ANSI.

Funkce Asc

Vrátí ASCII (American Standard Code for Information Interchange) prvního znaku v řetězci.

Funkce Chr

Vrátí znak odpovídající zadanému kódu.

Funkce Str

Převede číselný výraz na řetězec.

Funkce Val

Převede řetězec na číslo.

Funkce CByte

Převede řetězec nebo číselný výraz na bajtový typ.

Podpořte nás!