Porovnávací operátory

Porovnávací operátory porovnávají dva výrazy. Výsledek je vrácen jako booleovský výraz určující, zda porovnání bylo pravdivé (True, -1), nebo nepravdivé (False, 0).

Syntaxe:


 result = expression1 { = | < | > | <= | >= } expression2

Parametry:

result: Booleovská hodnota určující porovnání (True nebo False)

expression1, expression2: Jakékoliv číselné hodnoty nebo řetězce, které chcete porovnat.

Porovnávací operátory

= : Je rovno

< : Je menší než

> : Je větší než

<= : Je menší nebo rovno

>= : Je větší nebo rovno

<> : Není rovno

Příklad:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
Dim sRoot As String ' Kořenový adresář pro souborový vstup nebo výstup
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Podpořte nás!