Příkaz Erase

Ruší obsah elementů polí s pevnou velikostí a uvolňuje paměť využitou poli s dynamickou velikostí.

Syntaxe:

Syntaxe příkazu Erase


 Erase pole1 [, pole2 [,...]]

Parametry:

seznam polí - Seznam čárkou oddělených polí, která se mají smazat.

Příklad:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b a c(0) se nezmění
   Erase b, c(0) ' smaže se vše
 End Sub

Příkazy Dim nebo ReDim

Funkce Array nebo DimArray

Funkce Lbound and Ubound

Podpořte nás!