Funkce Erase

Ruší obsah elementů polí s pevnou velikostí a uvolňuje paměť využitou poli s dynamickou velikostí.

Syntaxe:


Erase Arraylist

Parametry:

Arraylist - Seznam polí, která se mají smazat.

Podpořte nás!