Funkce EqualUnoObjects

Vrátí True, pokud dva určené Basic Uno objekty představují stejnou instanci Uno objektu.

Syntaxe:

EqualUnoObjects(oObj1, oObj2)

Parametry:

oObj1, oObj2: proměnné, které se mají otestovat.

Návratová hodnota:

Bool

Příklad:

Níže uvedený příklad vrátí True, protože oDoc i ThisComponent odkazují na stejný objekt:


  Dim oDoc as Object
  oDoc = ThisComponent
  MsgBox EqualUnoObjects(oDoc, ThisComponent) ' True
 

Níže uvedený příklad vrátí False, protože přiřazení vytvoří kopii původního objektu. Struct1 a Struct2 tudíž odkazují na různé instance objektu.


  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim Struct2 as Variant
  Struct1.Name = "John"
  Struct2 = Struct1
  MsgBox EqualUnoObjects(Struct1, Struct2) ' False
  Struct2.Name = "Judy"
  MsgBox Struct1.Name ' John
  MsgBox Struct2.Name ' Judy
 

Podpořte nás!