Funkce EqualUnoObjects

Vrátí True, pokud dva určené Basic Uno objekty představují stejnou instanci Uno objektu.

Syntaxe:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Návratová hodnota:

Bool

Příklad:


  ' Kopie objektů -> stejná instance
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' Kopie struct jako hodnoty -> nová instance
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Podpořte nás!