Funkce HasUnoInterfaces

Testuje, zda objekt Basic Uno podporuje určitá rozhraní Uno.

Vrátí True, pokud jsou podporována všechna uvedená Uno rozhraní, jinak vrátí False.

Syntaxe:

HasUnoInterfaces( oTest, NázevRozhraníUno1 [, NázevRozhraníUno2, ...])

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

oTest: Objekt Basic Uno, který chcete ověřit.

NázevRozhraníUno: Seznam názvů Uno rozhraní.

Příklad:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Podpořte nás!