Funkce Array

Vrátí typ Variant s datovým polem.

Syntaxe:


Array (Seznam argumentů)

Viz také DimArray

Parametry:

Seznam argumentů: Seznam libovolného počtu argumentů oddělených čárkami.

Příklad:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)

Podpořte nás!