Optional (v příkazu Function)

Umožňuje definovat nepovinné parametry funkce.

Viz též: IsMissing

Syntaxe:


Function MojeFunkce(Text1 As String, VolitelnýArgument2, VolitelnýArgument3)

Příklady:


    Výsledek = MojeFunkce("Tady", 1, "Tam") ' jsou předány všechny argumenty.
    Výsledek = MojeFunkce("Test", ,1) ' chybí druhý argument.

Viz také: Příklady.

Podpořte nás!