Funkce IsMissing

Testuje, zda byla funkce volána s volitelným parametrem.

Viz též: Optional

Syntaxe:


IsMissing( NázevArgumentu )

Parametry:

NázevArgumentu: Název nepovinného argumentu.

Vrátí True, pokud nebyla jako NázevArgumentu předána žádná hodnota; v opačném případě vrátí False.

Viz také: Příklady.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Podpořte nás!