Funkce FindPropertyObject

Touto funkcí lze prostřednictvím názvu objektu při provádění programu adresovat objekty jako parametr řetězce.

Například následující příkaz:


MyObj.Prop1.Command = 5

odpovídá bloku příkazů:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Takto je možné dynamicky za běhu vytvářet názvy. Například:

"TextEdit1" až "TextEdit5" ve smyčce a vytvořit tak pět názvů ovládacích prvků.

Viz též: FindObject

Syntaxe:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Parametry:

ObjektProměnná: Proměnná typu objekt, kterou chcete za běhu dynamicky definovat.

NázevVlastnosti: Řetězec určující název vlastnosti, kterou chcete za běhu adresovat.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

12 Nedefinovaná proměnná

14 Neplatný parametr

52 Neplatný název nebo číslo souboru

57 Vstupně-výstupní chyba zařízení

Podpořte nás!