Funkce FindObject

Umožňuje za běhu adresovat objekty pomocí parametru s názvem objektu.

Například následující příkaz:


MyObj.Prop1.Command = 5

odpovídá bloku příkazů:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Takto je možné dynamicky za běhu vytvářet názvy. Například:

"TextEdit1" až "TextEdit5" ve smyčce a vytvořit tak pět názvů ovládacích prvků.

Viz též: FindPropertyObject

Syntaxe:


FindObject( ObjName As String )

Parametry:

NázevObjektu: Řetězec určující název objektu, který chcete za běhu adresovat.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

12 Nedefinovaná proměnná

Podpořte nás!