Příkaz Set

Nastaví odkaz na proměnnou.

Syntaxe:

Diagram příkazu Set


  [Set] proměnná = [New] objekt

Parametry:

proměnná: Proměnná nebo vlastnost, která vyžaduje odkaz na objekt.

výraz: Kombinace výrazů, kterou je možné vypočítat, například vzorec, vlastnost objektu nebo metoda.

objekt: Objekt, na který proměnná odkazuje.

Nothing - Přiřazením objektu Nothing proměnné odstraníte předchozí přiřazení.

note

Klíčové slovo Set je nepovinné. Nothing představuje pro objekty výchozí hodnotu.


Příklad:


Sub ExampleSet
  Dim obj As Object
  Set obj = ThisComponent
  Print obj.Title
 
  obj = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  With obj
    .Name = "key" : .Value = 594.34
    Print .Name, .Value
  End With
End Sub
tip

New vytvoří objekt UNO nebo objekt modulu třídy a až poté jej přiřadí proměnné.


Podpořte nás!