Příkaz Set

Nastaví odkaz na objekt, proměnnou nebo vlastnost.

Syntaxe:


Set ObjektProm = Objekt

Parametry:

ObjektProm: Proměnná nebo vlastnost, která vyžaduje odkaz na objekt.

Objekt: Objekt, na který odkazuje proměnná nebo vlastnost.

Nothing - Přiřazením objektu Nothing proměnné odstraníte předchozí přiřazení.

Příklad:


Sub ExampleSet
Dim oDoc As Object
    Set oDoc = ActiveWindow
    Print oDoc.Name
End Sub

Podpořte nás!