Funkce TypeName a VarType

Vrátí řetězec (TypeName) nebo číselnou hodnotu (VarType) obsahující informace o proměnné.

Syntaxe:


TypeName (Proměnná) / VarType (Proměnná)

Návratová hodnota:

String; Integer

Parametry:

Proměnná: Proměnná, jejíž typ chcete určit. Možné je použít následující hodnoty:

Klíčové slovo

Pojmenovaná konstanta

VarType

Typ proměnné

Boolean

11

Logická proměnná

Byte

17

Bajtová proměnná

Date

V_DATE

7

Proměnná data

Currency

V_CURRENCY

6

Proměnná typu Currency

Double

V_DOUBLE

5

Proměnná s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

Integer

V_INTEGER

2

Celočíselná proměnná

Long

V_LONG

3

Dlouhá celočíselná proměnná

Object

9

Objektová proměnná

Single

V_SINGLE

4

Proměnná s jednoduchou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

String

V_STRING

8

Řetězec

Variant

12

Proměnná typu Variant (může obsahovat všechny typy a zadává se definicí)

Empty

V_EMPTY

0

Proměnná není inicializována

Null

V_NULL

1

Žádná platná data


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Některé typy v LibreOffice Basic"
End Sub

Podpořte nás!