Příkaz Static

Deklaruje proměnnou na úrovni podprogramu v rámci procedury nebo funkce, takže hodnota proměnné je platná i po ukončení procedury či funkce. Také platí konvence příkazu Dim.

Ikona upozornění

Příkaz Static nelze použít k definici dynamických polí. Pole musí mít pevnou velikost.


Syntaxe:


Static NázevProměnné[(začátek To konec)] [As TypProměnné][, NázevProměnné2[(začátek To konec)] [As TypProměnné][,...]]

Příklad:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Výsledek je"
End Sub
 
' Funkce pro inicializaci statické proměnné
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 ' minimální návratová hodnota této funkce
  if iInit = 0 then ' kontrola inicializace
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Podpořte nás!