Příkaz Public

Deklaruje proměnnou na úrovni modulu (tj. ne do procedury nebo funkce), takže je přístupná ve všech knihovnách a modulech.

Syntaxe:


Public NázevProměnné[(začátek To konec)] [As TypProměnné][, NázevProměnné2[(začátek To konec)] [As TypProměnné][,...]]

Příklad:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Podpořte nás!