Příkaz Option VBASupport

Určuje, že LibreOffice Basic bude podporovat některé příkazy, funkce a objekty VBA.

warning

Tento příkaz je nutné přidat v modulu před spustitelný program.


note

Podpora VBA není úplná, ale pokrývá značnou část běžně používaných prostředků.


warning

Pokud je podpora VBA povolena, argumenty a návratové hodnoty funkcí jazyka LibreOffice Basic budou stejné jako v odpovídajících funkcích VBA. Je-li podpora zakázána, budou funkce LibreOffice Basic vyžadovat jiné argumenty a vracet jiné hodnoty než odpovídající funkce VBA.


Syntaxe:

Option VBASupport {1|0}

Parametry:

1: Povolí podporu VBA v LibreOffice

0: Zakáže podporu VBA

Příklad:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Podpořte nás!