Příkaz Option Explicit

Určuje, že je třeba každou proměnnou v programu explicitně deklarovat příkazem Dim.

Syntaxe:

Option Explicit

Parametry:

warning

Tento příkaz je nutné přidat v modulu před spustitelný program.


Příklad:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 to 10 ' Tento výsledek způsobí chybu
        Rem
    Next i%
End Sub

Podpořte nás!