Příkaz Option Base

Definuje nejnižší index pro pole jako 0 nebo 1.

Syntaxe:

Option Base { 0 | 1}

Parametry:

Ikona upozornění

Tento příkaz je nutné přidat v modulu před spustitelný program.


Příklad:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Podpořte nás!