Příkaz Let

Přiřadí proměnné určitou hodnotu.

Syntaxe:

Diagram příkazu Let


[Let] variable = expression

Parametry:

proměnná: Proměnná, které chcete přiřadit hodnotu. Typ hodnoty a proměnné musí být kompatibilní.

Ikona poznámky

Stejně jako ve většině variant BASICu je klíčové slovo Let nepovinné.


Příklad:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' vrátí 9
End Sub

Podpořte nás!