Příkaz Let

Přiřadí proměnné určitou hodnotu.

Syntaxe:


[Let] NázevProměnné=Výraz

Parametry:

NázevProměnné: Proměnná, které chcete přiřadit hodnotu. Typ hodnoty a proměnné musí být kompatibilní.

Ikona poznámky

Stejně jako ve většině variant BASICu je klíčové slovo Let nepovinné.


Příklad:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' vrátí 9
End Sub

Podpořte nás!